Els primers microscopis

Els primers microscopis
13 juny, 2017 Enfoca

Molts de nosaltres ja coneixem la història del fabricant holandès de monocles, Zaccharias Janssen, que a finals de segle XVI va inventar aquell tub amb diverses lents a l’interior. Però el que no coneixíem era que, ja amb anterioritat, van existir científics que utilitzaven lents d’augment per a les seves investigacions.

Tenim constància de les primeres produccions de vidre cap al 3000 a.C., i la lent coneguda més antiga va ser trobada a Nínive (Mesopotàmia). Es tractava d’un cristall de roca polit d’uns 4 centímetres d’ample. A Creta s’han trobat lents biconvexes que podrien datar d’entre el 1200 i 3000 a.C.

A l’edat mitja, apareixen nous objectes per a la ajuda visual. Un d’ells és la coneguda com a “pedra de llegir“, d’inventor desconegut. Es tractava d’un segment d’esfera de vidre que amplificava les lletres sobre les quals es col·locava. I inclús el matemàtic, astrònom i físic Ibn-al-Haitham va utilitzar miralls parabòlics i esfèrics per a les seves investigacions.

Són molts els personatges il·lustres que han considerat indispensable l’ajut de les lents per a l’estudi dels petits objectes. Des de Ptolomeu i Euclides, fins a Leonardo Da Vinci o Juan Bautista Della Porta, van estudiar i beneficiar-se dels principis de les lents de vidre.

Fins el moment en que arriba Zaccharias Janssen al 1590 i continua una història per tots ja coneguda, fins a arribar als nostres dies on gaudim de genialitats digitals en el món de la microscopia.