Com entendre els projectors actuals

Com entendre els projectors actuals
21 mar, 2018 Enfoca

La competència entre marques i els avenços tecnològics que es precipiten al nostre entorn, cada cop amb més freqüència, han fet que els projectors que sorgeixen en l’actualitat siguin molt més que un simple aparell el qual, llançant un feix de llum, reprodueix productes audiovisuals. Per tal proporcionar valor afegit a aquests aparells, les marques els han dotat de múltiples funcions que a vegades ens costen d’entendre, o que, fins i tot, molt sovint desconeixem.

Per això, avui us volem fer un petit resum d’algunes d’aquestes funcions, de manera que tingueu més coneixements a l’hora d’adquirir un nou projector.

  • Font de llum Làser: el làser és la nova font de llum que està substituint les actuals làmpades de mercuri. Amb aquesta tecnologia adquirim un projector que no perd lluminositat amb el temps. A més, el projector és més silenciós, ja que no necessita tanta refrigeració, de manera que també el consum elèctric és menor i, en no contenir vapor de mercuri, són equips molt més sostenibles.
  • Millora 4K: es refereix a la resolució de la imatge emesa. El 4K és una resolució cada vegada més habitual en el nostre entorn, que multiplica per 4 vegades les resolucions Full HD. Els projectors amb aquesta millora poden simular continguts 4K.
  • Network Projection: es tracta d’una funció del projector que permet connectar en xarxa i fer presentacions a través d’ella, ja sigui per cable o sense fils en el cas de tenir aquesta tecnologia implementada. Amb l’APP Epson iProjection (per IOS i Android) també es pot enviar contingut directament des del mòbil o la tablet.
  • Wi-Fi Miracast: és un nou sistema per fer “screen mirroring”, a través de la xarxa Wi-Fi, des del mòbil o la tablet. Seria com utilitzar un cable HDMI per passar àudio o vídeo al projector, però sense el cable.
  • Lens Shift: aquesta funció aporta flexibilitat a l’hora d’instal·lar un projector, molt recomanable per a aquells que instal·len el seu propi Home Cinema sala d’audiovisuals. El Lens Shift permet moure la lent de manera que es desplaça la projecció dalt-baix, dreta-esquerra, sense necessitat de moure el projector de lloc. Això estalvia molt de temps en càlculs per a la ubicació fixa del projector, i ens permet instal·lar projectors en llocs on, sense aquesta funció, seria impossible fer-ho, o perdríem qualitat de projecció.
  • Edge Blending: és un sistema que permet aconseguir una pantalla de gran format a base de solapar les imatges que provenen de diversos projectors funcionant alhora.
  • Stacking: és una solució per a incrementar la lluminositat d’una projecció, fent que dos o més projectors projectin la mateixa imatge sobre la mateixa superfície.

Si voleu ampliar la informació, us adjuntem aquest document amb explicacions més extenses sobre les noves tecnologies i les diverses funcions dels projectors.