Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.enfoca.cat,
s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la
relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de
ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar
compliment a la finalitat anteriorment exposada.
ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i
confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació
i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi
usuari a través d’email a: info@enfoca.cat oa l’adreça: C / Viladomat 106, 3-2, C.P. 08015 – Barcelona
(Barcelona).
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-los
actualitzats, comunicant els canvis a ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
En ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L., tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web:
www.enfoca.cat, amb les següents finalitats:
1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’www.enfoca.cat, per mantenir
la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del
servei.
2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.enfoca.cat.
3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat
de www.enfoca.cat i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol
moment, remetent un correu electrònic a l’adreça abans esmentada.
Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats
expressades si no s’aporten aquestes dades.
Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis el seu
supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L.,
els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual
contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant al teu
disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar
conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge
d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol • licitud,
resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L., llevat obligació legal.
Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se
compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el
moment de la seva contractació.

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament
compartit, ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del
RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que
establert a la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades
allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les
comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la
seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre
protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.enfoca.cat

ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how”
i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.enfoca.cat i els serveis oferts en
el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del
lloc web www.enfoca.cat sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L., encara
sent gratuïts i / o de disposició pública.
ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del
programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la
prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels
drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada de
els mateixos.
Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part
de ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració,
estructura i fitxers dels servidors propietat de ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L., assumint la responsabilitat
civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com
conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per ENFOCA
SOLUCIONS AVC, S.L. i, en particular de:
• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de ENFOCA SOLUCIONS AVC,
S.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la
propietat intel·lectual de tercers.
• La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o
contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament
de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els
enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual,
drets de tercers i protecció de menors.
L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el
funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com
principis universals d’ús d’Internet.
L’usuari indemnitzarà ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. per les despeses que generés la imputació de ENFOCA
SOLUCIONS AVC, S.L. en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses
de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, sense
això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. de la mateixa
manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver
estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts
conservats en les còpies de seguretat realitzades per ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L., quan aquesta pèrdua sigui
imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació,
sempre prèvia acceptació de l’usuari.
La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda
a causes atribuïbles a ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L ..

 

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals
per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat
sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, ENFOCA SOLUCIONS AVC, S.L. si està
autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de ENFOCA SOLUCIONS AVC,
S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial
a través dels canals d’Atenció al Client.