Manteniments audiovisuals i informàtics

Packs a mida

Flexibilitat horària

Neteja

Ajust d’imatge

Actualitzacions

Instal·lacions

Instalaciones Audiovisuales

Gestió d’incidències i contacte constant amb el client

Compromís de qualitat

Manteniment sense permanència

Demana’ns pressupost

Manteniment audiovisual

Sense necessitat de cap contracte o lligam. Realitzem actuacions puntuals o periòdiques centrades en:

  • Projector: Neteja exterior, interior i neteja de filtres amb aire a pressió. Desmuntatge en cas de requeriment. Comprovació del total d’hores d’ús. Reajustament i fixació de la projecció.
  • Pissarra digital interactiva: Neteja general del marc, la superfície d’escriptura i els possibles elements de detecció externs. Calibratge. Ajustaments d’enquadrament.
  • Comprovacions generals: Verificació del correcte funcionament del sistema. Revisió del cablejat de connexions elèctric, audiovisual i de xarxa. Comprovació dels altaveus i neteja exterior i interior mitjançant aire a pressió.

En acabar es lliurarà un informe indicant la data del manteniment realitzat, estat de tots els components del sistema i en el cas del projector, total d’hores d’ús i temps estimat d’hores d’ús restant (d’acord amb l’estàndard del model).

Manteniment informàtic

El portem a terme en tots els ordinadors, portàtils, netbooks, pastilles i servidors i aporta els següents avantatges:

  • Actualitzacions crítiques de programaris i sistemes operatius.
  • Neteja de tot tipus de malware: virus, cucs, troians, spyware, adware, etc.
  • Optimització de recursos.
  • Gestió d’usuaris.
  • Implementació de dispositius perifèrics i instal·lació de programaris.

El nostre mètode de manteniments escolars és el de crear eines d’organització d’incidències amb les que restem en constant contacte amb l’escola i els seus pedagogs i, d’aquesta manera, ens mantenim actualitzats regularment sobre les incidències informàtiques que puguin anar sorgint.

Neteja de projectors

La pols és un dels majors enemics dels projectors. A mida que van passant les hores de visualització, la pols s’acumula en els sistemes interns de l’aparell, perjudicant greument el seu rendiment i escurçant la seva vida. Aquest problema pot agreujar-se o no depenent del model de projector, la zona o ambient de treball o els manteniments preventius que se li hagin realitzat.

EL nostre servei de neteja interna funciona obrint el projector, i desmuntant les peces, per tal de fer una neteja més selectiva i acurada, segons les seves necessitats, de components com les lents, l’electrònica, els LCD o DLP i els miralls.

Gràcies a aquesta neteja aconseguirem recuperar la lluminositat i la nitidesa en les imatges projectades, així com allargar la vida del projector.