Manteniments

Des d’ENFOCA també oferim un servei de manteniment, no només dedicat al material que subministrem o instal·lem, sinó també a aquells equipaments que s’hagin adquirit a tercers.

Per què és necessari un bon servei de manteniment?

  • Per a allargar la vida dels equipaments i assegurar-ne un ús satisfactori.
  • Per a estalviar temps i complicacions als nostres clients havent de solucionar incidències evitables.
  • Per a prevenir i evitar futurs problemes.
  • Per a oferir una millor imatge amb uns equipaments nets i actualitzats.
  • En projectors: per a tenir un control sobre l’ús i poder preveure amb antelació quan caldrà canviar la làmpara.
  • En equipaments informàtics: neteja de malware, optimització de recursos, actualitzacions crítiques, etc.