Manteniment Audiovisual

Sense necessitat de cap contracte o lligam. Realitzem actuacions puntuals o periòdiques centrades en:

  • Projector: Neteja exterior, interior i neteja de filtres amb aire a pressió. Desmuntatge en cas de requeriment. Comprovació del total d’hores d’ús. Reajustament i fixació de la projecció.
  • Pissarra digital interactiva: Neteja general del marc, la superfície d’escriptura i els possibles elements de detecció externs. Calibratge. Ajustaments d’enquadrament.
  • Comprovacions generals: Verificació del correcte funcionament del sistema. Revisió del cablejat de connexions elèctric, audiovisual i de xarxa. Comprovació dels altaveus i neteja exterior i interior mitjançant aire a pressió.

En acabar es lliurarà un informe indicant la data del manteniment realitzat, estat de tots els components del sistema i en el cas del projector, total d’hores d’ús i temps estimat d’hores d’ús restant (d’acord amb l’estàndard del model).

Per a demanar pressupost no dubteu a contactar amb nosaltres.

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /usr/home/enfoca.cat/web/wp-includes/pomo/translations.php on line 91